Jak nakládáme s osobními údaji, které nám svěříte

Nebudeme Vás obtěžovat nadbytečnou a nevhodnou komunikací. Vaše osobní údaje, které s Vaším souhlasem zpracováváme, využijeme zejména k tomu, abychom lépe pochopili Vaše potřeby a byli schopni nabídnout Vám řešení na míru.

Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely udělujete po dobu trvání jakéhokoli Vašeho smluvního vztahu se společností Bezva služba s.r.o., a dále na dobu následujících 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu. Pokud se nestanete našim klientem (smluvním partnerem), můžeme Vás oslovovat s obchodními nabídkami v průběhu jednoho roku od udělení Vašeho souhlasu.

Doba zpracování může být i kratší v případě, že svůj souhlas odvoláte.

Po uplynutí platnosti Vašeho souhlasu už nebudeme Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely zpracovávat. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, ke kterým není nutný Váš souhlas (jinými účely se rozumí plnění smluvních závazků nebo ochrana práv a nároků apod.).

Vaše osobní data jsou u nás v bezpečí, zpracování probíhá v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu, pod zkr. názvem GDPR (2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Detailně se můžete s tímto zákonem a souvisejícími informacemi seznámit zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_cs

Napište nám váš návrh, jsme připraveni jednat o vašich představách.

Osobní údaje poskytuji s vědomím, že budou použity za účelem vytvoření nezávazné nabídky, tj. za účelem marketingového oslovení. Více informací o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.