Všechny otázky v Poradně

Vyhledejte si nejrůznější rady ze světa realit. Užitečné informace o pronájmu, prodeji a dalších věcech souvisejících s nemovitostmi. Nešlápněte vedle, poraďte se s odborníky.

Jak správně uzavřít nájemní smlouvu ?

Vzorů smluv o pronájmu najdete na internetu mnoho. Přesto, nezapomeňte na následující doporučení. Vždy je třeba ověřit identitu nájemníka dle OP.  Ve smlouvě kromě přesné specifikace předmětu nájmu, tedy určení bytové jednotky stanovte i maximální počet dalších osob, které budou váš byt/dům moci užívat k bydlení.  Mějte na paměti, že je velice důležité určit výpovědní podmínky. Pohybovat se můžete v mezích nového občanského zákoníku. Ošetřete si výši kauce, její možné využití i její zp

Zobrazit celý text

Jak rychle můžu smlouvu vypovědět, když budu byt náhle potřebovat pro sebe?

Jako pronajímatel můžete smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou, pokud budete byt sám používat v případě, že se rozvádíte a již byl podán návrh na rozvod, nebo pokud potřebujete byt pro své příbuzné. Ve výpovědi přitom dle zákona musí být důvod výpovědi uvedený. Mějte na paměti, že nájemník může podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, a to do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Zde se tedy může váš záměr značně časově zkomplikovat.

Zobrazit celý text

Nechci, aby měl nájemník v bytě vedeno trvalé bydliště, jak na to?

Mezi lidmi je stále zakořeněno, že nájemník musí mít souhlas pronajímatele. Není tomu tak. Nájemníkovi stačí k prokázání nároku na zapsání trvalého pobytu ve vašem bytě platná nájemní smlouva. Tento stav upravuje Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Je dobré si tedy při podpisu smlouvy uvědomit, že správně sepsaný Předávací protokol vám pomůže snížit dopady při případné návštěvě exekutora.

Zobrazit celý text

Pronájmem bytu získáváte pravidelný příjem

Pronajímaný byt je vaše jistota do budoucna. Jak na to? Je možné byt pronajímat krátkodobě, byt je vám tak kdykoliv k dispozici. Máte jistotu úhrady, avšak za cenu zvýšeného úsilí. Krátkodobý pronájem však vyžaduje kompletní vybavení bytu. Musíte být prakticky stále k dispozici. Byt je třeba po každém nájemníkovu uklidit a připravit pro další nocležníky. Může se stát, že se byt nebude vždy obsazen. Častý pohyb cizích lidí může vyvolávat konflikty se sousedy. Cizinci se musí přihla

Zobrazit celý text

Představujeme 5 tipů, pro bezproblémovou realizaci pronájmu vašeho bytu

V první řadě je nutné dobře si prověřit zájemce. Začněte již při prohlídce. Je čistě oblečen, umí se takříkajíc dobře chovat. Už první pocit může být ten správný. Předejdete tak možným problémům s chováním nájemníka v bytě i vůči sousedům.Nezapomínejte na prověření bonity. Ověřte si zaměstnání, zeptejte se bývalého pronajímatele na jeho zkušenosti. Z profese můžete poznat sociální zařazení, odhadovat tedy, zda se nestane z nájemníka neplatič nájemného. Prověřte i veřejné

Zobrazit celý text

Nájemník mi vrátil byt v hrozném stavu, kauce nestačí, co teď?

Při přebírání bytu je vždy potřeba řádně zdokumentovat, v jakém stavu je byt předán. Odkazujeme zde i na začátek celého smluvního vztahu, tedy k Předávacímu protokolu při převzetí bytu, ten by měl sloužit k porovnání stavu. Pokud zjistíte, že na bytě byla nájemcem způsobená škoda, je nutné ji stanovit a zapsat ji do Předávacího protokolu při vrácení bytu. V případě, že kauce nepostačuje, a nájemník se stanovením výše škody nesouhlasí, nezbyde Vám, než se obrátit na soud. Ten pak bude pomocí soud

Zobrazit celý text

Nájemník mi už 2 měsíce nezaplatil, jak dál správně postupovat?

Na nic nečekejte a písemně vyzvěte nájemce, aby v přiměřené době odstranil protiprávní stav věci, tedy aby zaplatil veškeré dlužné nájemné s upozorněním, že neplacení nájemného je závažným porušením smlouvy, které může mít za následek její vypovězení.  Pokud ani na základě této výzvy nebudete mít peníze na účtu, nezbyde Vám než smlouvu vypovědět. Přesné podmínky výpovědi naleznete v § 2291 Nového občanského zákoníku. Pokud však bude nájemník problematický, připravte se, že se dluh může dále

Zobrazit celý text

Můžu zakázat nájemníkovi chovat v bytě kočku/psa?

Nájemce má výslovné právo chovat v bytě zvíře, omezení ve smlouvě by tedy pro něj nebylo platné. Lze však upravit podmínky tak, že zvíře nesmí nepřiměřeně obtěžovat sousedy a v případě, kdyby došlo v důsledku chovu ke zvýšeným nákladům, smluvně zajistit jejich uhrazení.

Zobrazit celý text

Máte byt, ve kterém momentálně nebydlíte?

Pokud ho nechcete prodat, pronajměte ho. Ceny bytů letí nahoru, hypotéky začínají být i pro střední třídu nedostupné. A právě tady můžete najít spolehlivého a slušného nájemníka. Dlouhodobý pronájem, kdy se nestřídají nájemníci po měsících je zárukou pravidelného příjmu. Byt můžete pronajmout s DPH nebo bez DPH. Nicméně dani z příjmu se nevyhnete. Ta je pro fyzické i právnické osoby povinností. Dobře si promyslete správnou výši nájemného. Napoví vám ostatní nabídky, je však t

Zobrazit celý text

Má nájemník povinnost po ukončení smlouvy byt vymalovat?

Po ukončení nájemní smlouvy musí nájemce předat byt zpět ve stavu, který odpovídá jeho běžnému opotřebení. Pokud jste předali nájemci čerstvě vymalovaný být, ve smlouvě můžete sjednat povinnost nájemce při skončení nájmu byt vymalovat.

Zobrazit celý text

Kolik vás naše služba bude stát?

Společně se domluvíme na výši nájmu, za který si MY pronajmeme byt od VÁS. Abychom mohli garantovat váš bezpečný příjem a dobrou péči o váš byt, bude se naše částka za pronájem pohybovat o pár procent pod maximem tržního nájemného v dané lokalitě. Naše odměna bude taková, aby pro vás pronájem byl i s využitím naší služby stále výhodným příjmem.

Zobrazit celý text

Kdy můžete dát nájemníkovi výpověď nájemní smlouvy

K tomu, abyste nájemníkovi mohli dát výpověď nájemní smlouvy, už od letoška nepotřebujete tzv. přivolení soudu. Zrušila se také povinnost pronajímatelů zajistit nájemníkovi za určitých okolností náhradní bydlení. To ale neznamená, že můžete nájemníka „vyhodit“, kdykoli se vám zlíbí. Výpověď nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou můžete nájemníkovi dát, když: hrubě poruší povinnost vyplývající z nájmu: třeba sjedná podnájem bez vašeho souhlasu, i když ho podle smlouvy potřebuje (o tom, co

Zobrazit celý text

Jak správně sepsat nájemní smlouvu?

Uvažujete-li, jak pronajmout byt co nejbezpečněji, nepodceňujte vypracování nájemní smlouvy. Nespoléhejte na vzory smluv stažených z internetu, svou smlouvu raději konzultujte s právníkem. Z pohledu pronajímatele je vždy výhodnější uzavřít smlouvu na dobu určitou, například na jeden rok. Je pak jednodušší se případného problematického nájemníka zbavit. Přílohu kvalitní nájemní smlouvy by měl tvořit předávací protokol, ve kterém je uvedeno, kdy přesně byla nemovitost předána, v jakém by

Zobrazit celý text

Jak se bránit neoprávněně zabaveným věcem od exekutora?

Neprodleně požádejte o vyškrtnutí věcí ze seznamu, pokud vám nebude vyhověno, nezbyde vám, než do 30 dnů podat žalobu na vyloučení věcí z exekuce. Budete muset doložit, že věci jsou vaše. Jako důkaz se hodí účtenky, faktury, platby kartou.

Zobrazit celý text

Jak rychle vystěhovat neplatiče?

Na nic nečekejte a písemně vyzvěte nájemce, aby v přiměřené době odstranil protiprávní stav věci, tedy aby zaplatil veškeré dlužné nájemné s upozorněním, že neplacení nájemného je závažným porušením smlouvy, které může mít za následek její vypovězení. Pokud ani na základě této výzvy nebudete mít peníze na účtu, nezbyde Vám než smlouvu vypovědět. Přesné podmínky výpovědi naleznete v § 2291 Nového občanského zákoníku. Pokud však bude nájemník problematický, připravte se, že se dluh může dále zvyš

Zobrazit celý text

Jak nejlépe vyřešit v nájemní smlouvě poplatky za energie?

Jsou zde tři varianty, přepis na nájemníka nebo stanovení poplatků s následným vyúčtováním nebo stanovení pevného paušálu. Každá má své plusy i mínusy. Přepis na nájemníka znamená, že nemáte pod kontrolou, zda nájemník skutečně za odběry platí. Můžete se tedy dočkat nepříjemného překvapení v podobě vypojených energií a pravděpodobně i složité soudní vymáhání dluhu, který jste za nájemníka následně zaplatili. Stanovení poplatku s následným vyúčtováním v sobě nese zvýšenou administrativu, ale m

Zobrazit celý text

Jak na drobné a větší opravy nemovitosti

Dobré je smluvně jednoznačně určit, na čí bedra padají opravy v nemovitosti. Standardně to bývá tak, že drobné opravy zajišťuje a hradí nájemník, velké pronajímatel. Mezi drobné opravy patří podle prováděcího nařízení k občanskému zákoníku například prasklá žárovka, nová zásuvka, zvonek, vrchní části podlah, prahy, zámky, kliky, žaluzie, digestoře, sprchy nebo dřezy.  Když dojde na větší opravy, třeba začne zatékat střechou, musíte zasáhnout vy. Když takovou opravu ani po urgencích ze stran

Zobrazit celý text

Jak jsou řešeny poplatky za energie?

Byt si pronajmeme včetně poplatků za energie. Preferujeme stanovení poplatků paušálem, s výpočtem vám rádi pomůžeme. Proč paušálem? Garantujeme vám i zaplacený paušál za energie, protože v případě, že byste chtěli převést energie na skutečného nájemníka, i zde může vzniknout velmi nepříjemný dluh, který nakonec budete muset řešit sami. Energie budou dál vedené na vás, nebude nutné nic přepisovat, dobře stanovený paušál pokryje náklady a případný kladný rozdíl bude váš zisk. Záporný rozdíl jde za

Zobrazit celý text

Jak bezpečně a efektivně pronajmout byt

Pronajímání nemovitostí je adrenalinový sport. Najít solidního nájemníka je kumšt, vyhráno ale není ani tehdy, když se to podaří. Do rozepře se slušným nájemcem se můžete dostat třeba při meziročním navyšování nájmu, který máte uveden v nájemní smlouvě. Jak nemovitost dobře připravit, jak pronajmout byt či dům, na co si dát pozor a jak si krýt záda? Nemovitost řádně připravte Pamatujte, že čím větší péči budete věnovat přípravě, tím více peněz můžete za pronájem požadovat. Před focením nemovitos

Zobrazit celý text

Do pronajatého bytu přišel exekutor, chce zabavit moje zařízení, mohu okamžitě ukončit pronájem?

Tato situace není příjemná, ale výpovědí ji nevyřešíte, pokud nájemce řádně platí nájem. Ochranou by měl sloužit dobře sepsaný Předávací protokol, kde jsou všechny vaše věci sepsány. Exekutor je tak nesmí zapsat, a pokud to udělá, požádejte jej neprodleně o vyškrtnutí věcí ze seznamu.

Zobrazit celý text

Pronajímáte nebo uvažujete nad pronájmem svého bytu? Potřebujete s něčím poradit?

Osobní údaje poskytuji s vědomím, že budou použity za účelem vytvoření nezávazné nabídky, tj. za účelem marketingového oslovení. Více informací o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.